Wat doen we

Beste buurtbewoner,

door een dynamische buurtwerking in de Meybroek, willen we meewerken aan een prettige samenleving in onze buurt, met aandacht voor alle leeftijdsgroepen, bewoners en aanverwanten, die we zo veel mogelijk proberen samen te brengen met het inrichten van een aantal buurtactiviteiten en het uitwisselen van nieuwtjes en gedeelde interesses.

Omvang –  Met de Meybroek verstaan we het geheel van straten ten zuiden van de Diestersteenweg tussen ‘de berg’ en de Kermtstraat, met name  Meybroekstraat, Ten Hove, Heerveldstraat en E. Droogmansstraat.

Evenementen –  Het aantal evenementen wordt beperkt om ervoor te zorgen dat het buurtcomité kan garant staan voor de kwaliteit van elk evenement. Jaarlijks organiseren we zéker een burenfeest met barbecue, een wandel- en fietstocht met pannenkoekenfestijn en een nieuwjaarsborrel.

Daarnaast is er ook nog de kerstboomactie en af en toe een fietstocht tijdens de zomer. Om de twee jaar verkiezen we ook een buurvrouw of -man van het jaar.

Communicatie –  Ieder evenement wordt aangekondigd middels een briefje in de brievenbus. Ook worden er vlak voor elk evenement een 4 tal publicatie-piramiden opgesteld in de buurt, om zeker niet te vergeten dat er wat aankomt. Vanaf 2010 is er ook deze blog-site opgestart die moet toelaten dat naast het aankondigen van evenementen, ook interactief kan gecommuniceerd worden.

Regelmatig publiceren we ook Het Meybroek-gazetje, waarin we wat weetjes en leuke, gekende mededelingen uit de buurt samenvatten in een krantje.  Daarin worden ook ingestuurde teksten, foto’s en verhaaltjes van buurtbewoners gepubliceerd.

Buurtcomité –  Sinds 2001 is er een buurtcomité opgericht dat deze doelstelling tracht in te vullen. Het is een wisselende groep enthousiaste buurtbewoners gespreid over de deelnemende ‘buurthoeken’, waarbij niet enkel een aantal mannen de plak zwaaien, maar we gelukkig ook kunnen beroep doen op een vrouwelijke kijk op de zaak.

1 Reactie to “Wat doen we”

  1. De website zit goed in elkaar, overzichtelijk en zeer toegangkelijk. De links zijn ook relevant naar de buurt toe. Proficiat aan de makers en denkers!

Laat een reactie achter