Negatief advies op invoeren enkelrichtingverkeer Ten Hove

De brief van 3 december met het concrete plan van de Stad vind je op www.facebook.com/kermt.

Hieronder de brief die wij als buurtcommité aan de Stad stuurden op 9 dec 2012:

Beste,

Als Meybroekbuurt zijn we enorm ontstemd over de manier waarop het voorstel van “invoeren enkelrichtingverkeer voor Ten Hove” gelanceerd werd. De gevolgen zijn niet enkel voor het korte stukje Ten Hove, waarvan sprake,  maar hebben ernstige invloed op een ganse buurt.  Helaas worden zij hiervan niet in kennis gebracht, laat staan gevraagd om inspraak te leveren.

Het eenrichtingsverkeer zorgt voor een behoorlijk verkeer door de Ten Hove en Meybroekstraat. Niet enkel vanwege de ligging van de school zal er extra verkeer zijn, ook alle bezoekers van de voetbal, tennis, jeugdcentrum en boogschutters zullen de vernoemde straten dienen te passeren, wat voorheen niet zo was. Tevens zullen alle bezoekers van de huisartenpraktijk Ten Hove de straat Ten Hove en Meybroekstraat dienen te gebruiken. De initiële vraag, om de snelheid te beperken, wordt volledig onbeantwoord gelaten. Integendeel, er zal veel meer verkeer zijn én leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Door het invoeren van deze eenrichting wordt al dit verkeer verplicht gevoerd naar 2 eerder gerapporteerde knelpunten. De verkeersonveiligheid vergroot dus.

Gezien het verkeer om en romdom het jeugd-en sportcentrum én de school zijn we zeker voorstander van een veilige buurt en omgeving.

Reeds in 2005 had het buurtcomité Ten Hove-Meybroek- E. Droogmans-Heerveldstraat een overleg met de bevoegde schepen van mobiliteit, nl. Hilde Claes, om de verkeerssituatie te bespreken. Uiteindelijk veranderde er niets tot op heden. We betreuren het dat er nu een beslissing genomen wordt zonder het aanwezige buurtcomité en de bewoners van de vernoemde straten te betrekken door het organiseren van een overleg. Dit lijkt ons essentieel om elke wijziging te doen slagen.

Namens alle bewoners vragen we dus een overleg met de betrokken diensten en bevoegde schepen om tot een constructieve oplossing te komen waarbij elke bewoner en weggebruiker voldoende betrokken wordt.

We hopen alvast spoedig een positief antwoord te mogen ontvangen.

Bart Maes

Meybroek buurtcomité

Laat een reactie achter